Studio

Vi har lydstudio i noen av avdelingene våre som du kan bruke til å spille inn og lage sanger. Studioene er utstyr for flersporsopptak og egner seg fint til f.eks. demoinnspilling med fullt band.