Støtte til rytmisk musikk – Stavanger Kommune

Stavanger Kommune har en egen tilskuddsordning til rytmisk musikk.
Tidligere har søknadsfrist til denne vært 1 mars hvert , men nå er den endret, slik at man kan sende inn søknader gjennom hele året.

Undergrunn2014day1_1486IMG_1531.JPG

Nytt er også at det fra nå av brukes digitalt søknadsskjema:

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-kunst-og-kulturtiltak/

I en politisk behandlet  sak høsten 2014 ble det vedtatt at kompetansebyggende tiltak for aktører i musikknæringen også kan støttes fra ordningen.

Det informeres med at tilskudd til fysiskse utgivelser ikke prioriteres i samme grad som før. Dette henger naturlig sammen med den økte bruken av strømming og digitale utgivelser.

Budsjettrammen er ikke endret, og mer informasjon om ordningen får man ved å henvende seg til Stein Andreassen (Rådgiver kulturavdelingen Stavanger kommune)  Telefon: 51507960