Søk støtte fra Ungdommens Bystyre // Frist 13 mai

TILSKUDDSMIDLER VÅREN 2016. Du kan nå søke om tilskuddsmidler fra ungdommens bystyre for våren 2016. Søknadene vil bli behandlet i ungdommens bystyremøte 25.05.2016.

FRIST: 13.05.2016

IMG_4978

KRITERIER
Ungdommens bystyre deler ut tilskuddsmidler to ganger i året, i mai og november. Det deles ut kr. 55 000 hver gang. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om støtte, men tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.

Tiltak hvor ungdom ikke er med i planleggingsprosessen vil ikke bli prioritert.

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet under:

Søknadsskjema for tilskuddsmidler fra ungdommens bystyre >>> 

Merk at søknadsskjemaet er elektronisk. Søknader som ikke sendes inn elektronisk, blir ikke behandlet.


Teksten er hentet fra politis sekretariat sin informasjons-epost.