Søk penger til ungdomsaktiviteter // Tilskudd fra Ungdommens Bystyre

Ungdommens Bystyre deler ut penger to ganger i året til organisasjoner eller enkeltpersoner. Nå er det åpnet for å søke på vårens tildeling. Rammene for hver tildeling er 55.000,-

Fristen for å søke er 22.5 og søknadene behandles på deres møte 10 juni. Du kan søke online her >>>

Det kreves at aktiviteten er av og for ungdom.

Du kan lese mer om kriterier og søknad på Stavanger Kommunes hjemmesider >>>

(Foto: stavanger.kommune.no 2014)