Om Rockcomp

Rockcomp er et fast, kommunalt  fritidstilbud for ungdom i bydelene med fokus på musikk og tilknyttet virksomhet. Rockcomp ble startet som et prosjekt støttet av Barne- og Likestillingsdepartementet mai 2005.

Tiltaket gikk over til et fast tiltak 1 jan 2009. Virksomheten og utviklingen drives av Stavanger Kommune gjennom en daglig ledelse, lokale avdelingsledere og tverrfaglig samarbeid.

Rockcomp er nå den største Rockeklubben for ungdom i Stavanger.

Hovedmålsetningen for tiltaket       er å kvalitetssikre, stimmulere og bygge ut musikktilbudet og deltagelsen til bydelsungdom. Målgruppen er ungdom mellom 13-18 år, men det gjøres tidvis unntak fra aldersgruppen i begge retninger.     Virksomheten til Rockcomp er hovedsaklig kurs, drift av musikkverksteder, workshops og konserter. Men Rockcomp med sitt fagforum er også en viktig samarbeidspartner i utredninger, utvikling av samarbeid, metode og spesialtilpassede tiltak.

Hillevåg, Tjensvoll, Hundvåg, Tasta og Kvernevik     Fire bydeler, 4 avdelinger, er organisert under Rockcomp sin metode, standard og drift.  30 band, 120 artister, og over 40 enkelt elever er til en hver tid engasjert i sin fritid på et eller flere musikktilbud.

Årlig favner vi om, og engasjerer over 300 ungdommer på en eller flere måter.

Rockcomp er et tiltak som er; og skal være i  endring.       Et eget fagforum har jevnlige møter for å utveksle kunnskap, utvikle og forbedre metoder for igjen å kunne tilpasse drift og tiltak til de regjerende behov og ressurser.     Det jobbes allerede på kryss og tvers faglig og geografisk, og vi er alltid åpne for nye samarbeid og tiltak som gir mereffekt.

 

AVDELINGER / KONTAKTER

HILLEVÅG | bekkefaret   bydelshus

Hjalmar Johansensgt. 4, 4019   Stavanger –
Telefon: 51508764 –
Kontaktpersoner:
Trond Ivan Nilsen,

HUNDVÅG   | øyahuset

Ulsnesveien 11, 4085 Hundvåg –
Telefon: 51508775 –
Kontaktpersoner:
Eirik Steffensen,
Fritidsklubbleder: eirik@rockcomp.net

KVERNEVIK | kvernevik   fritidssenter

Mjughøyden 11, 4048 Hafrsfjord –
Telefon: 51508663 –
Kontaktpersoner:
Martin T. Rinde,
Fritidsklubbleder: martin@rockcomp.net
Atle Wold,
Senterleder: atle@rockcomp.net

 

TASTA tasta   | bydelshus

Eldfiskbakken 7, 4028 Stavanger –
Telefon: 51508762 –
Kontaktperson:
Michael Vince,
Fritidsklubbleder: michael@rockcomp.net