Online registrering

Som medlem og bruker av tilbudene våre er vi pålagt å samle  inn litt opplysninger om deg. Dette har med statistikk, sikkerhet og for å kunne gi tilgang til lokaler og kostbart utstyr.