Online registrering

Som medlem og bruker av tilbudene våre er vi pålagt å samle  inn litt opplysninger om deg. Dette har med statistikk, sikkerhet og for å kunne gi tilgang til lokaler og kostbart utstyr.

Felt merket med * må fylles ut

Rockcomp er et kommunalt foretak og opplysningene du gir her er underlagt Forvaltningslovens §13 - Taushetsplikt

I nødstillfeller, ulykker o.l. vil vi ha behov for å kontakte en av dine nærmeste foresatte. (Er du over 18 år er du ikke pliktet å oppgi dette, men vi vil allikevel anbefale det  for sikkerhets skyld).

Merk av aktivitetene dine hos Rockcomp.
Bandøving, kurs og crew.

Hvilke(n) avdeling(er) bruker du/dere? 
(Velg flere hvis det er aktuelt).

Takk for at du tok deg tid til å registrere deg.