INFO:Ungdommens bystyre gir støtte til gode ungdomstiltak!

Hvert år deler ungdommens bystyre i Stavanger ut støtte til forskjellige ungdomstiltak.

Har du en god idé som du har lyst til å få satt ut i livet? Er det bare pengene det kommer an på? I så fall må du lese dette!

Forutsetningen for å få støtte er at pengene skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket.

skatebilly
Søknadsfrist for våren 2013 er tirsdag 23. april.

For mer informasjon og søknadsskjema, snakk med en av representantene i Ungdommens bystyre på din skole eller se vår hjemmeside:

www.stavanger.kommune.no/UB

Søknaden sendes på e-post til:

rigmor.strom@stavanger.kommune.no