Besøk på Helsestasjonen for ungdom og Metropolis for 10.klasse

— Info fra nyhetsbrev:

Helsestasjonen for ungdom og Metropolis ligger på Nytorget og er organisert under Ungdom og Fritid i Stavanger kommune. I forbindelse med overgangen til videregående skoler, ønsker vi å gjøre tilbudet vårt kjent for de elevene som går i 10. klasse. www.ungistavanger.no

Nytorget_1
Foto: www.ungistavanger.no

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er for mange ungdommer en utfordrende periode i livet. Ungdomsundersøkelsen « Hør på meg» fra 2013, viser at halvparten av jentene sier de har vært ganske mye eller veldig mye plaget av bekymringer den siste uka, mens bare en av fire gutter sier det samme. www.hørpåmeg.no

Våren 2013 hadde vi besøk av to ungdomsskoler og fikk gode tilbakemeldinger på opplegget. Lignende tilbud finnes også flere steder i landet.

Gjennomføring av besøk på Nytorget 1:

  1. Introduksjon av tilbudene HÆ? og Metropolis (15 min)
  2. Introduksjon av Helsestasjonen og seksualundervisning (30 min)
  3. Gruppevis omvisning på hele huset (45 min)

Hvordan melde seg på?

Pr mail: elisabet.haga@stavanger.kommune.no

sonja.haslerud@stavanger.kommune.no

Tidspunkt: Mandag og fredag kl 09-10.30 eller kl 12-13.30

Med vennlig hilsen

Christian Brynie og Sebastian Waldejer på Metropolis.

Sonja Haslerud og Elisabet Haga på Helsestasjonen for ungdom

Kort om tilbudene:

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud for unge i alderen 16-19 år, bosatt i Stavanger kommune eller elever på videregående skoler i Stavanger. Her kan de få råd og veiledning i forhold til prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, rusmidler, psykisk helse og bekymringer når det gjelder hjem, skole og venner.

Metropolis er et kulturhus med fasiliteter som ungdom kan bruke gratis på fritiden. Huset rommer alt man trenger for å drive med dans, musikk og kulturbaserte aktiviteter, og har en rusfri scene som arrangerer ukentlige rusfrie arrangementer som ungdommen selv bestemmer.

HÆ? Informasjonsskranken tar i mot alle typer spørsmål som ungdom måtte lure på. Dette kan være om helse, skole, kultur, jobb og hjem, og er lokalt forankret.